Prodaja nekretnina u Modriči

Poslovna djelatnost
Ul.Dositeja Obradovića br.8 Modriča

Poslovni prostor sa pripadajućim zemljištem na adresi Ul. Dositeja Obradovića br.8, upisan u knjigu uloženih ugovora, k.č.br.1826/4, K.O.Modriča PL broj 4429. Površina 85kvadratnih metara. Početna cijena 64,036,10KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Proizvodna hala, Pale

Poslovna djelatnost
Pale

Proizvodna hala površine 536 m2, dvorište površine 1503 m2, livada površine 455 m2 i zemljište ispred poslovnog objekta i poslovni objekat površine 381 m2, upisano u ZK UL br.713, 317 i 318 KO SP Pale, te LN br.2757 KO Pale grad. Početna cijena 244,000.00 KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Poslovni prostor Doboj

Poslovna djelatnost
Kneza Miloša, Doboj

Poslovni prostor površine 43 m2 (po tlocrtu 48,10 m2), KČ br.6880, PL br.737 u naravi poslovna prostorija br.4 u prizemlju zgrade u ul. Kneza Miloša br.36 G, upisano u list KPU br.2655 KO Doboj. Početna cijena 47,300.00KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Poslovni prostor Sarajevo

Poslovna djelatnost
Skender Pašina 16 Sarajevo - Centar

Poslovni prostor površine 21 m2, u prizemlju stambeno-poslovnog objekta upisanog u ZK UL br.123, KO SP Sarajevo-Mahala CXXVI. Početna cijena 39,900.00KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302