Prodaja nekretnina u Modriči

Poslovna djelatnost
Ul.Dositeja Obradovića br.8 Modriča

Poslovni prostor sa pripadajućim zemljištem na adresi Ul. Dositeja Obradovića br.8, upisan u knjigu uloženih ugovora, k.č.br.1826/4, K.O.Modriča PL broj 4429. Površina 85kvadratnih metara.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Proizvodna hala, Pale

Poslovna djelatnost
Pale

Proizvodna hala površine 536 m2, dvorište površine 1503 m2, livada površine 455 m2 i zemljište ispred poslovnog objekta i poslovni objekat površine 381 m2, upisano u ZK UL br.713, 317 i 318 KO SP Pale, te LN br.2757 KO Pale grad.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Nekretnine Jasen, Trebinje

Poslovni objekat
Jasen bb, Trebinje

Poslovni objekat sa ekonomskim dvorištem , označen kao k.č.br. 391/6, u naravi poslovni objekat pov. 390 m2 i ekonomsko dvorište pov. 2.680 m2, upisan u zk.ul.br. 38 k.o. SP Jasen, odnosno po novom premjeru kao k.č.br. 391/6, poslovni objekat pov. 390 m2 i ekonomsko dvorište pov. 2.680 m2, upisan u p.l.br. 251/3 k.o. Jasen

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302