Poslovni objekat u privredi

Poslovni objekat
Industrijska zona bb, Laktaši

Poslovni objekat u privredi – poslovni prostor u privredi spratnosti P+1+M i zemljište uz privredni objekat na kome je izgrađen pomoćni objekat nadstrešnica – (neuknjiženo) ukupne površine 1.195m2, označen kao k.č. br. 54/90, u naravi poslovni objekat u privredi površine 269m2 i zemljište uz privredni objekat površine 926m2, upisano u List nepokretnosti 641 k.o. Laktaši.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Poslovni prostor u Prijedoru

Poslovni objekat
Zanatska bb, Prijedor

Suvlasnički i suposjednički udio banke na nekretninama označenim kao poslovni prostor u privredi, parcela broj 12/774, poslovna zgrada, Po+P+2 i dvorište i parcela broj 12/774 E-ZP-1, zajednički prostor za cijeli objekat – krov, upisano ZK uložak broj 8604, a što čini parcela 12/774-E-PR-2, u naravi poslovni prostor ukupne površine 155m2, sve upisano u ZK uložak broj 8796 k.o. SP Prijedor, u suvlasništvu Banke i „Atos Osiguranje“ ad Bijeljina u dijelu od po 1/2, a što odgovara parceli broj 1920/7 sve upisano u PL broj 5274 k.o. Prijedor 1., kao suposjed Banke u dijelu 3/8, Atos Osiguranja u dijelu 3/8 i Miletić Vojislava u dijelu 2/8.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Poslovni objekat Autobuska stanica

Poslovni objekat
Srebrenica

Poslovna zgrada „Autobuska stanica“ i zemljište, parcela broj 44, površine 1150m2, sve upisano u ZK uložak broj 904 k.o. SP Srebrenica, odnosno po novom premjeru kao k.č. broj 370, u naravi poslovna zgrada u privredi „Autobuska stanica“ površine 244m2 i zemljište uz privrednu zgradu, površine 1727m2, upisano u List nepokretnosti 1081/1 k.o. Srebrenica. Početna prodajna cijena je KM 502.315,73 i iznosi 100% od procjenjene vrijednosti.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302