Kuća i dvorište - Sokolac

Kuća sa dvorištem
Crno brdo, Sokolac

Stambena zgrada površine 114 m2 i dvorište površine 552 m2, sve ukupno 666 m2, upisano u ZK.UL.br.4 KO Sokolac, PL br.397/1 KO Sokolac.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća, zgrada, zemljište Derventa

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Donja Lupljanica, Derventa

Kuća i zgrade površine 243 m2, voćnjak površine 318 m2 i dvorište površine 500 m2, sve ukupno površine 1061 m2, upisano u ZK UL 26, i PL br.728/2 KO Donja Lupljanica.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća, zgrada, zemljište Srbac

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Nožičko bb Srbac

Kuća i zgrada površine 60 m2, dvorište površine 289 m2 i voćnjaci površine 294 m2 i 698 m2 sve ukupno površine 1341 m2, upisano u ZK UL br.682 i 1144/2 KO Nožičko.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Nekretnine Brčko

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Slijepčevići i Sandići, Brčko

Nekretnine u Brčkom, označene kao k.č.br. 107/1, voćnjak 3. klase pov. 2.160 m2; k.č.br. 107/2, voćnjak 3. klase pov. 3.302 m2; k.č.br. 108, dvorište pov. 500 m2, voćnjak 3. klase pov. 29 m2, stambena zgrada 1 pov. 108 m2, pomoćna zgrada 3. pov. 35 m2 i pomoćna zgrada 2. pov. 25 m2; k.č.br. 109/1, njiva 5. klase pov. 519 m2; k.č.br. 109/2, voćnjak 3. klase pov. 7.770 m2, bara pov. 131 m2, pomoćna zgrada 1. pov. 44 m2 i pomoćna zgrada 2. pov. 105 m2; k.č.br. 478, njiva 5. klase pov. 23.777 m2 i šuma 3. klase pov. 3.129 m2, sve upisane u zk.ul.br. 113 k.o. Slijepčevići; k.č.br. 739/1, njiva 6. klase pov. 9.559 m2 i njiva 5. klase pov. 9.677 m2, upisane u zk.ul.br. 176 k.o. Sandići

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Nekretnina u Bileći

Kuća i dvorište
V. Gligora Milićevića 9., Bileća

Kuća i dvorište, k.č.br. 66/2, u naravi vrt. pov. 402 m2, k.č.br. 66/6, u naravi kuća i dvorište pov. 110 m2, k.č.br. 71/3, u naravi gradilište pov. 120 m2 i k.č.br. 68/13, gradilište pov. 128 m2, upisane u zk.ul.br. 1034 k.o. SP Bileća, odnosno po novom premjeru kao k.č.br. 3352, u naravi stambena zgrada pov. 102 m2, ostale pom. pros. pov. 46 m2, ostale pom. zgrade pov. 8 m2 i dvorište pov. 414 m2, ukupno 570 m2, upisana u l.n.br. 1686/2 k.o. Bileća Grad

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Nekretnine Tekućica

Kuća i dvorište
Tekućica bb

Nekretnina ukupne površine 6954m2, K.č.br. 1053/1, I-Bara II-stambeni objekat, u naravi njiva 3. klase pov. 6.392 m2, dvorište pov. 500 m2 i stambeni objekat pov. 62 m2, ukupne pov. 6.954 m2, upisana u zk.ul.br. 790 k.o. Tekućica, koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti broj 853/2 k.o. Tekućica

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302