Kuća, zgrada, zemljište Derventa

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Donja Lupljanica, Derventa

Kuća i zgrade površine 243 m2, voćnjak površine 318 m2 i dvorište površine 500 m2, sve ukupno površine 1061 m2, upisano u ZK UL 26, i PL br.728/2 KO Donja Lupljanica.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća, zgrada, zemljište Srbac

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Nožičko bb Srbac

Kuća i zgrada površine 60 m2, dvorište površine 289 m2 i voćnjaci površine 294 m2 i 698 m2 sve ukupno površine 1341 m2, upisano u ZK UL br.682 i 1144/2 KO Nožičko.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Nekretnina u Bileći

Kuća i dvorište
V. Gligora Milićevića 9., Bileća

Kuća i dvorište, k.č.br. 66/2, u naravi vrt. pov. 402 m2, k.č.br. 66/6, u naravi kuća i dvorište pov. 110 m2, k.č.br. 71/3, u naravi gradilište pov. 120 m2 i k.č.br. 68/13, gradilište pov. 128 m2, upisane u zk.ul.br. 1034 k.o. SP Bileća, odnosno po novom premjeru kao k.č.br. 3352, u naravi stambena zgrada pov. 102 m2, ostale pom. pros. pov. 46 m2, ostale pom. zgrade pov. 8 m2 i dvorište pov. 414 m2, ukupno 570 m2, upisana u l.n.br. 1686/2 k.o. Bileća Grad

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Nekretnine Tekućica

Kuća i dvorište
Tekućica bb

Nekretnina ukupne površine 6954m2, K.č.br. 1053/1, I-Bara II-stambeni objekat, u naravi njiva 3. klase pov. 6.392 m2, dvorište pov. 500 m2 i stambeni objekat pov. 62 m2, ukupne pov. 6.954 m2, upisana u zk.ul.br. 790 k.o. Tekućica, koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti broj 853/2 k.o. Tekućica

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća u Sokocu

Kuća i dvorište
Ljubana Neškovića bb, Sokolac

Stambena zgrada i dvorište, parcela broj 1468, stambena zgrada pov. 114 m2 i dvorište pov. 552 m2, upisana u zk.ul.br. 4 k.o. Sokolac, PL br. 397/1 k.o. Sokolac

055/233-300 055-233-345