Nekretnine Gradiška

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Samardžije, Gradiška

Kuća i zgrada, njiva, dvorište i šuma, sve ukupno površine 31,750 m2 upisana u ZK 22,PL 374/2 KO Samardžije Početna cijena 19,404.50KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća i dvorište - Sokolac

Kuća sa dvorištem
Crno brdo, Sokolac

Stambena zgrada površine 114 m2 i dvorište površine 552 m2, sve ukupno 666 m2, upisano u ZK.UL.br.4 KO Sokolac, PL br.397/1 KO Sokolac.Početna cijena 78,499.00KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća, zgrada, zemljište Derventa

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Rapćani bb, Derventa

Kuća i zgrade površine 90 m2, dvorište 500 m2 i njive površine 1468 m2, 9495 m2 i 7331 m2. Ukupne površine 18884 m2. Upisano u ZK UL br.4 KO Rapćani i PL br.218/2 KO Rapćani. Početna cijena 21,930.50KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća, zgrada, zemljište Derventa

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Kalenderovci, Derventa

Kuća, zgrade površine 156 m2, voćnjak površine 1022 m2 i dvorište površine 500 m2, sve ukupno površine 1678 m2 upisano u ZK UL 19, i PL br.537/2 KO Kalenderovci. Početna cijena 14,631.00KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća, zgrada, zemljište Derventa

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Donja Lupljanica, Derventa

Kuća i zgrade površine 243 m2, voćnjak površine 318 m2 i dvorište površine 500 m2, sve ukupno površine 1061 m2, upisano u ZK UL 26, i PL br.728/2 KO Donja Lupljanica. Početna cijena 16,110.50KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća, zgrada, zemljište Srbac

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Nožičko bb Srbac

Kuća i zgrada površine 60 m2, dvorište površine 289 m2 i voćnjaci površine 294 m2 i 698 m2 sve ukupno površine 1341 m2, upisano u ZK UL br.682 i 1144/2 KO Nožičko. Početna cijena 90,527.00KM Prodaja se vrši putem licitacije, 19.02.2018.godine u prostorijama Bobar banke a.d. Bijeljina-u stečaju, ulica Karađorđeva 49 u 12 časova. Zainteresovani učesnici mogu da uplate depozit u visini od 10% od početne cijene predmeta prodaje na transakcioni račun 551-7902221152049 otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka. Za sve ostale informacije obratiti se na kontakt telefone i mejlove Bobar banke a.d. u stečaju

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302