Kuća, zgrada, zemljište Srbac

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Nožičko bb Srbac

Kuća i zgrada površine 60 m2, dvorište površine 289 m2 i voćnjaci površine 294 m2 i 698 m2 sve ukupno površine 1341 m2, upisano u ZK UL br.682 i 1144/2 KO Nožičko.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Nekretnine Tekućica

Kuća i dvorište
Tekućica bb

Nekretnina ukupne površine 6954m2, K.č.br. 1053/1, I-Bara II-stambeni objekat, u naravi njiva 3. klase pov. 6.392 m2, dvorište pov. 500 m2 i stambeni objekat pov. 62 m2, ukupne pov. 6.954 m2, upisana u zk.ul.br. 790 k.o. Tekućica, koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti broj 853/2 k.o. Tekućica

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Kuća u Sokocu

Kuća i dvorište
Ljubana Neškovića bb, Sokolac

Stambena zgrada i dvorište, parcela broj 1468, stambena zgrada pov. 114 m2 i dvorište pov. 552 m2, upisana u zk.ul.br. 4 k.o. Sokolac, PL br. 397/1 k.o. Sokolac

055/233-300 055-233-345

Kuća i dvorište

Kuća i dvorište
Ustanički put 2, Banja Luka

K.č.br. 251/2, Kuća i dvorište pov. 394 m2, upisana u zk.ul.br. 14672 k.o. SP_Banja Luka, a koje po n/p odgovaraju nekretninama upisanih u k.č. 1689, k.o. BL 4, PL br: 781/3 u površini od 464m2.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302