Zemljište u Popovima

Zemljište
Pavlovića put bb, Popovi

K.č.br. 1664/2, zv. Adičica, u naravi njiva 3. klase pov. 4.386 m2, upisana u zk.ul.br. 1594 k.o. Popovi; K.č.br. 1666/2, zv. Purevina, u naravi njiva 2. klase, pov. 184 m2 i njiva 3. klase pov. 1.982 m2, upisane u zk.ul.br. 1015 k.o. Popovi; K.č.br. 1641/0, zv. Purevina, u naravi njiva 4. klase pov. 3.916 m2, upisana u zk.ul.br. 1595 k.o. Popovi, koje odgovaraju nekretninama upisanim u l.n. br. 934 k.o. Popovi;

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Nekretnine Dazdarevo

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Dazdarevo bb

Nekretnina ukupne površine 6409m2, K.č.br. 95/0, zv. Okućnica, pašnjak 2. klase pov. 330 m2, pomoćna zgrada pov. 38 m2, pomoćna zgrada pov. 34 m2, pomoćna zgrada pov. 13 m2, stambena zgrada pov. 73 m2 i dvorište pov. 500 m2; k.č.br. 96/0, zv. Okućnica, u naravi voćnjak 2. klase pov. 1.712 m2; k.č.br. 97/0, zv. Okućnica, u naravi njiva 2. klase pov. 2.630 m2; k.č.br. 98/0, zv. Okućnica, u naravi šume 5. klase pov. 1.079 m2, sve upisano u zk.ul.br. 78 k.o. Dazdarevo, koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti br. 90/2 k.o. Dazdarevo, za koje je nekretnine postupak izlaganja u toku

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302