Nekretnine Dazdarevo

Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem
Dazdarevo bb

Nekretnina ukupne površine 6409m2, K.č.br. 95/0, zv. Okućnica, pašnjak 2. klase pov. 330 m2, pomoćna zgrada pov. 38 m2, pomoćna zgrada pov. 34 m2, pomoćna zgrada pov. 13 m2, stambena zgrada pov. 73 m2 i dvorište pov. 500 m2; k.č.br. 96/0, zv. Okućnica, u naravi voćnjak 2. klase pov. 1.712 m2; k.č.br. 97/0, zv. Okućnica, u naravi njiva 2. klase pov. 2.630 m2; k.č.br. 98/0, zv. Okućnica, u naravi šume 5. klase pov. 1.079 m2, sve upisano u zk.ul.br. 78 k.o. Dazdarevo, koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti br. 90/2 k.o. Dazdarevo, za koje je nekretnine postupak izlaganja u toku

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Poslovni prostor u Domaljevcu

Poslovni objekat
Posavskih branitelja bb, Domaljevac

K.č. br. 1775/146, Poslovna zgrada, 1776/147, Poslovni prostor br. 4 – Galerija ukupne površine 188,72 m2 upisano u KPU 103 k.o. Domaljevac i K.č. br. 1775/146 i 1775/147, ukupne površine 268,77 m2, nekretnine upisane u KPU 102 k.o. Domaljevac

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302

Proizvodni objekat u privredi

Poslovni objekat
Nožičko bb, Srbac

Proizvodni objekat u privredi – objekat za tov pilića sa pripadajućim zemljištem ukupne površine 2.021m2, označen kao k.č. br. 373/4, u naravi objekat za tov pilića površine i ekonomsko dvorište površine 2.021m2, upisan u zk. ul.br. 686 k.o. SP Nožičko, odnosno po novom premjeru kao k.č. br. 315, u naravi objekat za tov pilića površine 750m2 i ekonomsko dvorište površine 1.271m2, upisan u p.l. br. 1177 k.o. Nožičko.

Bobar banka a.d. Bijeljina u stečaju Karađorđeva 49 Bijeljina office@bobarbanka.com tel 055/233-300 faks 055/233-302