Oglas o prodaji pokretne imovine 30.10.2020.

Za sve dodatne informacije, kontakt telefon je 055/233-345 ili 055/233-300. Link ka slikama pokretne imovine: https://drive.google.com/drive/folders/1UeOFv5W2wLOZ7ukl-Xu2lxJLgkcpLs7I
OGLAS O PRODAJI POKRETNE IMOVINE 28 08 2020.docx
SPECIFIKACIJA POKRETNE IMOVINE.xls