Važno obavještenje o stečaju!
27.12.2017

>>Detaljnije

Otkazivanje prodaje apartmana na Bjelašnici
14.02.2018

>>Detaljnije

Oglas o prodaji pokretne imovine
02.03.2018
Oglas o prodaji pokretne imovine usmenim javnim nadmetanjem 28.03.2018. godine u 12 časova
>>Detaljnije