menu

Oglasi

Nekretnine Dazdarevo

Namjena:
Kuća sa pomoćnim objektima i pripadajućim zemljištem

Opis:
Nekretnina ukupne površine 6409m2, K.č.br. 95/0, zv. Okućnica, pašnjak 2. klase pov. 330 m2, pomoćna zgrada pov. 38 m2, pomoćna zgrada pov. 34 m2, pomoćna zgrada pov. 13 m2, stambena zgrada pov. 73 m2 i dvorište pov. 500 m2;
k.č.br. 96/0, zv. Okućnica, u naravi voćnjak 2. klase pov. 1.712 m2; k.č.br. 97/0, zv. Okućnica, u naravi njiva 2. klase pov. 2.630 m2; k.č.br. 98/0, zv. Okućnica, u naravi šume 5. klase pov. 1.079 m2, sve upisano u zk.ul.br. 78 k.o. Dazdarevo, koje odgovaraju nekretninama upisanim u list nepokretnosti br. 90/2 k.o. Dazdarevo, za koje je nekretnine postupak izlaganja u toku

Adresa:
Dazdarevo bb

Telefon:
tel: 055/233-300; faks: 055/233-302

Fotografije:

Copyright © Bobar Banka 2021. All rights reserved.