menu

Oglasi

Kuća u Sokocu

Namjena:
Kuća i dvorište

Opis:
Stambena zgrada i dvorište, parcela broj 1468, stambena zgrada pov. 114 m2 i dvorište pov. 552 m2, upisana u zk.ul.br. 4 k.o. Sokolac, PL br. 397/1 k.o. Sokolac

Adresa:
Ljubana Neškovića bb, Sokolac

Telefon:
055/233-300, 055-233-345

Fotografije:

Copyright © Bobar Banka 2021. All rights reserved.