menu

Obavještenja

Oglas o prodaji pokretne imovine 10 06 2021

Za više informacija, kontakt telefon je 055/233-345, a fotografije pokretne imovine koja je predmet prodaje možete pogledati na linku:
https://drive.google.com/drive/folders/1UeOFv5W2wLOZ7ukl-Xu2lxJLgkcpLs7I

Copyright © Bobar Banka 2021. All rights reserved.