Obavještenja

Oglas o prodaji potraživanja

Kontakt telefon: 055/233-345 ili055/233-303

Oglas o prodaji pokretne imovine 26 06 2019

Kontakt telefon je: 055/233-300 Link ka fotografijama pokretne imovine: https://drive.google.com/drive/folders/1UeOFv5W2wLOZ7ukl-Xu2lxJLgkcpLs7I

Oglas o prodaji nepokretne imovine banke

Kontakt telefon: 055/233-300 Link ka fotografijama nekretnina: https://drive.google.com/drive/folders/1KAj-rR5PD68wH88nxqO6DhrF59N77bw4

Prikaži sve »